พม. ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน “Gift to Give ครั้งที่ 4” มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ  เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ สร้างรายได้ และกำลังใจกับกลุ่มผู้เปราะบาง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 9, 2022

พม. ร่วมกับพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน “Gift to Give ครั้งที่ 4” มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ  เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ สร้างรายได้ และกำลังใจกับกลุ่มผู้เปราะบางนางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดงาน “Gift to Give ครั้งที่ 4” มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ กล่าวต้อนรับโดย นางสาวศตกมล  วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า     พาราไดซ์ พาร์ค         


นางจินตนา  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการจัดบริการด้านการพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่กระบวนการฝึกทักษะ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพของกระทรวง พม. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ     ภาคประชาสังคม ในการร่วมมือ ร่วมใจ ระดมทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมี มาแบ่งปันและจัดบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน ผ่านการสนับสนุนให้มีพื้นที่และช่องทางการตลาด สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การจัดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ 2022” ในครั้งนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยความร่วมมือกันของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงได้ร่วมกันนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวง พม. อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง และสินค้าชุมชนต่าง ๆ มาร่วมออกบูธจำนวน 40 บูธ เพื่อจำหน่ายเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ พร้อมส่งความสุขให้ผู้รับ และร่วมสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต อาทิ กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสานผักตบชวา กระเป๋าใบเตยหนาม ผ้าปักมือ ผ้าคลุมไหล่บาติก ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และตะกร้าหวายลายขิต เป็นต้น รวมทั้งยังมีการแสดงของ น้อง ๆ เด็กพิเศษที่มีพรสวรรค์ทางดนตรี จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มาส่งความสุขให้ผู้รับ มาสร้างรายได้ กำลังใจ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพให้กลุ่มบุคคลในความดูแลของกระทรวงฯ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 


นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Gift to Give ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ เอ็ม บี เค ได้สนับสนุนพื้นที่จัดงานที่พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค บริเวณชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า เพื่อรองรับการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

 

สำหรับงาน “Gift to Give ครั้งที่ 4” มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ เป็นอีกหนึ่งงานดี ๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ ภายในงานพบกับสินค้าของดี ของใช้ ของที่ทำจากใจ จากกลุ่มผู้เปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงฯ นอกจากซื้อไปเป็นของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ สร้างกำลังใจ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพแก่พวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงของน้อง ๆ เด็กพิเศษที่มีพรสวรรค์ทางดนตรี จาก สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย อย่าง “น้องช่อแก้ว” กับการแสดงตีขิม “พี่เสือ”  ที่มาโชว์ระนาด รวมทั้งการแสดง Cover Dance เรียกว่าเต็มอิ่มกับการช้อปของดี ชมโชว์ดี ในงานแล้ว ยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad