จังหวัดนนทบุรี จัดงานสุดคึกคัก “OTOP Nonthaburi New Beginnings ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน” มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองนนท์  - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 9, 2022

จังหวัดนนทบุรี จัดงานสุดคึกคัก “OTOP Nonthaburi New Beginnings ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน” มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองนนท์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่  ภายใต้ชื่องาน “OTOP Nonthaburi New Beginnings ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน” โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธิเปิดในวันนี้ 

       

โดยโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมอบรมเทคนิคการขายผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์  กิจกรรมการสนับสนุนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และเป็นที่น่าสนใจ และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 

      

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

      

จังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีและช่วยสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนนทบุรี รวมถึงให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดี ที่มีคุณค่า และเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย

      

ผู้สนใจสามารถเลือกชม เลือกช้อปสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โดยในงานมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ทั้งสิ้น 41ราย 

  

แฟนพันธุ์แท้ OTOP นนทบุรี ห้ามพลาด !! มาร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกินถูกปาก ของฝากถูกใจ มางานเดียวเหมือนเที่ยวได้ทั้งจังหวัดนนทบุรี...

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad