“ดร.พิมพ์ขวัญ” สุดภูมิใจ คว้าวุฒิบัตร WHB อันทรงคุณประโยชน์ ได้สำเร็จ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 7, 2022

“ดร.พิมพ์ขวัญ” สุดภูมิใจ คว้าวุฒิบัตร WHB อันทรงคุณประโยชน์ ได้สำเร็จ
เมื่อเร็วๆนี้  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ “นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร” นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 102 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ “นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปัจฉิมกถา และ “นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ JW Marriot Hotel Bangkok


ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมรับการอบรมฯ และเข้ารับวุฒิบัตรในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ “รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ “รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ “ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา” คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์


หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, The Department of Community Global Health มหาวิทยาลัยโตเกียว, Huawei Technologies Thailand , และบริษัท Siam Health Development ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทย และได้จัดงานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตร ทั้งนี้ "ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล" Mrs.Thailand World 2022. ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สำเร็จหลักสูตร คว้าวุฒิบัตรอันทรงคุณประโยชน์ นี้ด้วยเช่นกัน โดยหมายมั่นปั่นมือที่จะนำหลักสูตรนี้ มาพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ ให้ดีขึ้นไปอีก


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad