The Link ใช้การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมชุมชน สู่โลก - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, May 8, 2023

The Link ใช้การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมชุมชน สู่โลกททท. ภูมิภาคภาคใต้  กำหนดจัดกิจกรรม  Agent Fam Trip  คุนหมิง (ยูนาน)จีน-หาดใหญ่ (สงขลา)-สตูล-ตรัง-กระบี่  ภายใต้ โครงการ The Link Local to Global ในวันที่  7-12 พฤษภาคม 2566  โดยเชิญ Agent จากคุนหมิง จำนวน 10 ราย ร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมขาย    เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยว รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวให้รู้จักในมุมกว้างให้เดินทางท่องเที่ยวเข้าภาคใต้มากยิ่งขึ้น   

   

ค่ำวานนี้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30-19.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรี ศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพิพัฒน์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ร่วมการประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ  คุนหมิง มณฑลยูนนาน  ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

 

โดยนำเสนอภาพลักษณ์แหล่งเที่ยวของไทย นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต รวมถึงสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ายังพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการเดินทางข้ามภูมิภาคเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งด้านการขนส่ง คมนาคม สังคม วัฒนธรรม   วิถีชีวิตและชุมชน  และในส่วนของภาคใต้จะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำสินค้า เพื่อเปิดมิติใหม่ เชิงชุมชน ทั้งนี้หาดใหญ่ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางการท่องเที่ยว และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางต่อไปได้ยังทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad