กรมการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 128 ราย เสริมทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เน้นย้ำบทบาทการเป็นนักพัฒนาในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, January 27, 2024

กรมการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 128 ราย เสริมทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เน้นย้ำบทบาทการเป็นนักพัฒนาในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรมศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียกบรรจุ 128 ราย และปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการ บทบาทในการเป็นนักพัฒนาในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางการไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการโดยนึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง เพราะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ คือ ประชาชน และศึกษา ทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานของพัฒนากรที่สำคัญ เช่น วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดเป็นนโยบายเชิงประจักษ์อย่าง 10+1 ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นภารกิจที่ยากและท้าทาย ขอให้พัฒนากรทุกท่านสู้กับภารกิจงานตรงหน้าอย่างสุดความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่นี้ จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad