อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ  พื้นที่ตั้งสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 15, 2022

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ  พื้นที่ตั้งสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 กันยายน 2565  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และคณะผู้ติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา บ้านละโอ หมุ่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการสุขศาลาพระราชทาน  โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมหมาย รักเอียด ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบรรพต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรีอำเภอศรีสาคร กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบรรพตร่วมให้การต้อนรับ 

พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม และร่วมปลูกต้นตะไคร้หอมบริเวณสวนสมุนไพร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา บ้านละโอ หมุ่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการปลูกต้นตะไคร้หอมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือนรอบๆบริเวณที่ตั้งสุขศาลากรมการพัฒนาชุมชน 

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน จึงเป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ต่อไป อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad