ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 4, 2022

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ศ.ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้น้าพุร้อนในการบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพและการผ่อนคลาย รวมถึงให้เป็นสถานที่ศึกษาได้รับความรู้จากธรณีวิทยาพิเศษ และชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กิจการน้าพุร้อน และชุมชนในอำเภอแม่ออน อีกทั้ง ต่อยอดธุรกิจให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Health & Wellness รวมถึงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในทุกระดับ/ทุกกลุ่ม ในระดับมาตรฐานสากล

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad