รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บุกตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยประสบการณ์เดินทางโดยเรือยอช์ต คาดว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 2565 ต่อเนื่องต้นปี 2566 นี้ จะสร้างรายได้สู่จังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 16, 2022

รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บุกตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยประสบการณ์เดินทางโดยเรือยอช์ต คาดว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 2565 ต่อเนื่องต้นปี 2566 นี้ จะสร้างรายได้สู่จังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงาน Thailand Charter Week 2022  ณ Yacht Heaven Marina จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาล โดยการเร่งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการโดยเน้นการออกแบบประสบการณ์ ควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ


ความร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ จะส่งเสริมการตลาดนำเสนอสินค้าและบริการกลุ่มเรือยอช์ตและเรือสำราญของประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการแล่นเรือจากทั่วโลก และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจเรือยอร์ชระดับโลกแห่งเอเชีย ทั้งก้าวสู่การเป็น Platform การตลาดที่นำเสนอการบริการท่าเทียบเรือ การบริการซ่อมบำรุง การนำเข้าอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เรือ การค้าขายและให้บริการ Supply แก่เรือยอช์ต รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพลูกเรือที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือยอช์ตของประเทศไทย 


ททท. คาดว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เมษายน 2566 นี้ จังหวัดภูเก็ตจะต้อนรับการเดินทางเข้ำประเทศไทยด้วยเรือยอช์ต ประมำณ 100 ลำ จำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 300 -500 คน และนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยในประเทศไทยประมาณ 20 -35 วัน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รำว 222 - 650 ล้านบาท ทั้งจะก่อให้เกิดรายได้จำกอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเรือ การบริโภคของเรือ เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท รวมรายได้ต่ออุตสาหกรรมกำรท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจากการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ต ตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการ “ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วยการท่องเที่ยว” อย่างแท้จริง


#ThailandCharterWeek2022

#AmazingThailand 

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#TYBA

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad