"25 เมษายน วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 25, 2023

"25 เมษายน วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 
"25 เมษายน  วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"


1.  ทรงซื่อสัตย์ต่อสยามภูมิเขตประเทศไทย 

เมื่อมีเหตุเภทภัยอันใดก็จะบันดาลให้ร้ายกลายเป็นดีได้ทุกครั้งไป แม้จะมีเหตุเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ร้ายแรงถึงกับสิ้นชาติเหมือนเพื่อนบ้านทั่วไป 


2.   ทรงอภิบาลสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยล้วนมีพระชนม์ชีพรอดจากภยันตรายทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราช แม้จะคับขันเพียงใดก็มีอันต้องให้รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งไป ดังตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ 


เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทำศึกครั้งสำคัญก็จะทรงตั้งอธิษฐานต่อเทพยดาผู้รักษาแผ่นดินทุกครั้ง ซึ่งก็คือสมเด็จพระสยามเทวาธิราชนั่นเอง 


เมื่อพระยาตากจะแหวกวงล้อมข้าศึกออกไปกู้ชาติก็ตั้งอธิษฐานต่อเทพยดาผู้รักษาแผ่นดินเช่นกัน และเทพยดาก็สำแดงเดชให้มีพระพิรุณโปรยปรายนอกฤดูลงมาให้เห็นเป็นประจักษ์ ครั้นเมื่อทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ครั้งหนึ่งถูกพม่าข้าศึกรุมล้อมอย่างหนาแน่น โดยปราศจากทหารผู้ติดตาม ณ.ที่หน้าผาน้ำตกใน จ.ตาก ก็ทรงอธิษฐานต่อเทพยดา และเทพยดาก็บันดาลให้เกิดพระรัศมีกระจายออกมาทั่วพระวรกายจนพม่าตกใจพากันทิ้งอาวุธและหมอบกราบกันทั่วทุกคน 


เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเข้ามาปราบยุคเข็ญในกรุงธนบุรี ทรงระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาแผ่นดิน และตั้งอธิษฐานว่าจะกระทำการทุกอย่างเพื่อแผ่นดิน ก็ปรากฏพระรัศมีพวยพุ่งออกมาจากพระวรกายให้ทหารเห็นกันทั้งกองทัพ


3.   ทรงทำลายพวกเสี้ยนหนามแผ่นดินให้หมดไป 

ไม่ว่าจะเป็นอริราชศัตรูหรือแม้แต่คนไทยที่มีจิตคิดไม่ซื่อต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชบัลลังก์ทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนมีอันเป็นไปต่างๆนานาตามควรแก่ความหนักเบาของความคิดร้ายทั้งปวง 

4.  ทรงคุ้มครองป้องกันผองภัยแก่มวลสุจริตชน 


ผู้ใดจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแน่วแน่ในการทำดีเพื่อส่วนรวม ล้วนประสพความผาสุขทั่วหน้า แม้บางครั้งจะถูกฝ่ายที่คิดร้ายต่อแผ่นดินถาโถมเข้าหักล้างก็เพียงแต่โอนไปมาเหมือนสนที่เมื่อหมดแรงพายุแล้วก็กลับยืนต้นขึ้นมาเพื่อชูยอดสูงขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณ 


5.   ทรงเป็นกำลังแผ่นดินในดวงเมือง 


ดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นนอกจากดาวพฤหัสจะเป็นหลักแล้วยังมีพระสยามเทวาธิราชเป็นกำลังแผ่นดินเปรียบได้กับพระเกตุเจ้าผู้คุ้มครองป้องกัน ผ่อนผันเรื่องร้ายให้กลายดีในพื้นภูมิแห่งชะตาเมือง ไม่ว่าคราใดที่แผ่นดินต้องลุกเป็นไฟจะมีเหตุอันทำให้สงบระงับดับไปทุกครั้ง 


ทรงเป็นกำลังของฝ่ายธรรมะในการบริหารบ้านเมือง เป็นฝ่ายข้าราชการตงฉิน ทรงกำราบปราบปรามและทำลายพวกขุนนางกังฉินให้พินาศวิบัติฉิบหายด้วยประการต่างๆ ทั้งนี้ก็ด้วยทรงสดับคำถวายสัตย์ปฏิญาณของเหล่าทวยหาญและข้าราชการพ่อค้าประชาชนต่างๆที่เปล่งออกมาต่อพระมหากษัตริย์ผู้เปรียบเสมือนเทวราชเจ้าผู้เสด็จลงจากสวรรค์เพื่อปกครองแผ่นดินโดยธรรม


(มันผู้ใดก็ตามคิดร้ายต่อประเทศนี้ ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณงามความดี จะทำให้คนคิดร้ายต่อแผ่นดินนี้ …มีอันเป็นไป…)  


@ Blackdragon Pin.  (pinanong)

Cr. ไทยนิวส์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad