พระอัษฎามหาเจดีย์ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ ๘ องค์ นั้นอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวัง - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 24, 2023

พระอัษฎามหาเจดีย์ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ ๘ องค์ นั้นอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวัง


พระอัษฎามหาเจดีย์  ที่ตั้งเรียงรายอยู่ ๘ องค์ นั้นอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  จึงมีชื่อเรียก เรียงตามลำดับ

นับจากทิศเหนือลงมาทิศใต้  ดังนี้ :-


๑.ปรางค์องค์สีขาว  ชื่อพระสัมมาสัมพุทธมหาเจดีย์         อุทิศถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.ปรางค์สีขาบหรือสีฟ้าหม่น  ชื่อพระสัทธรรมปริยัติวรมหาเจดีย์   อุทิศถวายแด่พระธรรม

๓.ปรางค์สีชมพู  ชื่อพระอริยสงฆ์สาวกมหาเจดีย์               อุทิศถวายแด่พระอริยสงฆ์

๔.ปรางค์สีเขียว  ชื่อ  พระอริยสาวิกาภิกษุสังฆมหาเจดีย์    อุทิศถวายแด่พระภิกษุณี

๕.ปรางค์สีเทา   ชื่อ  พระปัจเจกโพธิสัมพุทธมหาเจดีย์    อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าในอดีตชาติ

๖.ปรางค์สีฟ้าอมเทา   ชื่อพระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย์       อุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์

๗.ปรางค์สีแดง ชื่อพระโพธิสัตว์กฤษฎามหาเจดีย์             อุทิศถวายแด่พระโพธิสัตว์

๘.ปรางค์สีเหลือง  ชื่อพระศรีอริยเมตตะมหาเจดีย์                อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าในอนาคต


ภาพพระอัษฎามหาเจดีย์ เรียงตัวจากทิศเหนือ (ขวามือ)​ ไปทิศใต้  (ซ้ายมือ) ดังนี้ :-


๑. พระสัมมาสัมพุทธเจดีย์ สีขาว 

๒. พระสัทธรรมปริยัติวรามหาเจดีย์ สีขาบ (ฟ้าหม่น)​

๓. พระอริยสงฆ์สาวกมหาเจดีย์ สีชมพู 

๔. พระอริยสาวกภิกษุณีสังฆมหาเจดีย์ สีเขียว 

๕. พระปัจเจกโพธิสัมพุทธมหาเจดีย์ สีม่วง 

๖. พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย์ สีฟ้า 

๗. พระโพธิสัตว์กฤษฎามหาเจดีย์ สีแดง 

๘. พระศรีอริยเมตยมหาเจดีย์ สีเหลือง


#ขอบคุณเจ้าของภาพ

#เรียบเรียงDanny karn

#FB:เลาะรั้ว ชมวัง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad