พม. จับมือ สิงห์อาสา เซ็นทรัล รีเทล และ มะหาคัท มอบรางวัลการออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 27, 2023

พม. จับมือ สิงห์อาสา เซ็นทรัล รีเทล และ มะหาคัท มอบรางวัลการออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วันนี้ (27 เม.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทุกจังหวัด ปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศ จำนวน 331,610 คน ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจกระทรวง พม. อีกทั้งคอยชี้เป้า เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคม รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำงานเชื่อมประสานกับอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้ตระหนักถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างและหลากหลายของ อพม. จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ อพม. และ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคม


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. ครั้งนี้ ได้กำหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สูงอายุ กีฬา การปฐมพยาบาล เด็กและเยาวชน คนพิการ สตรีและครอบครัว การให้คำปรึกษา และอาชีพ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 144 ผลงาน และมีผลงานผ่านการคัดเลือกและการตัดสินโดยคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล และผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 24 รางวัล ซึ่งได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ จากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มะหาคัท จำกัด รวมมูลค่ากว่า 112,800 บาท


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมจากใจไปยังผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านด้วยเช่นกัน ตนเชื่อว่าทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจ ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบทบาทของ อพม. นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท มะหาคัท จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน ซึ่งโครงการนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ให้สังคมทราบถึงบทบาทการทำงานของ อพม. ตลอดจนเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ อพม. อันเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad