กรมควบคุมโรค ร่วมกับกองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในสาธารณรัฐซูดานกลับสู่มาตุภูมิด้วยความปลอดภัย - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, April 30, 2023

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในสาธารณรัฐซูดานกลับสู่มาตุภูมิด้วยความปลอดภัย


กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองทัพอากาศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงคมนาคม นำคนไทยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในสาธารณรัฐซูดานกลับสู่ประเทศไทย ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและโรคติดต่อ พร้อมที่พักและอาหารสำหรับผู้ประสบภัยที่อาคาร Quarantine Center กรมควบคุมโรคก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา


วันที่ 30 เมษายน 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 23.00 น. เครื่องบินกองทัพอากาศ นำคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ สู้รบในสาธารณรัฐซูดาน กลุ่มที่สอง อพยพกลับประเทศไทยมาถึงท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ กองบิน 6 ดอนเมือง รวม 135 คน เป็นคนไทย 132 คน ต่างชาติ 3 คน (เป็นสมาชิกครอบครัวคนไทย) ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จัดทีมชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพ โรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคไข้เหลือง ในผู้เดินทาง 135 คน ไม่พบผู้มีอาการไข้เหลือง แต่พบผู้มีอาการทางเดินหายใจ 23 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 12 ราย อายุเฉลี่ย 24 ปี (1-53 ปี) มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

 

ทีมชุดปฏิบัติการพิเศษได้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาไวรัสทางเดินหายใจ 24 ชนิด (รวมทั้งตรวจโควิด 19 และเมอร์ส) ส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันบำราศนราดูร 23 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อเมอร์ส แต่พบเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย และพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั่วไป อีก 9 ราย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพ การป้องกันส่วนบุคคล และการพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งอาการจะดีขึ้นและหายได้เอง ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจัดเตรียมอาหารฮาลาลและที่พักชั่วคราว ไว้รองรับผู้อพยพ ณ อาคาร Quarantine Center กรมควบคุมโรค รวม 74 คนก่อนจะให้เดินทางกลับภูมิลำเนาวันนี้ หากครอบครัวและผู้ประสบภัยมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422


******************************************

ข้อมูลจาก : กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 30 เมษายน 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad