เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - Once In A Life Time

Once In A Life Time

ก้าวไปกับเราครั้งหนึ่งในชีวิต

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 24, 2023

เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำโดย นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 


พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad